Afkodning af CSR

Dette værktøj kan bruges til at se indholdet af en CSR.

Brug dette værktøj, hvis du har behov for at se indholdet af en CSR (Certificate Signing Request).

En CSR er en blok af kodet tekst, som indeholder informationer om den person/det firma et SSL certifikat skal udstedes. Derudover, så indeholder en CSR den offentlige nøgle, som gør at certifikatet kan udstedes.

Det er umuligt at aflæse indholdet af en CSR uden at afkode den først. Indsæt din CSR i feltet, for at afkode den og se indholdet.

Din CSR starter med '-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----' og slutter med '-----END CERTIFICATE REQUEST-----'. Begge dele skal med i det du indsætter her.